Thông tin chỉ số Siêu âm bụng tổng quát

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm