Việt Nam

Việt Nam

Quốc Tế

PATHLAB Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM BỆNH LÝ HỌC VIỆT NAM

Địa chỉ:36A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại:028 3622 2136

PATHLAB Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM BỆNH LÝ HỌC VIỆT NAM

Địa chỉ:630 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại:028 3952 9188