Pathlab thiết kế các gói khám phù hợp với từng nhu cầu tầm soát sức khỏe đặc thù của từng độ tuổi: Trẻ em, Thanh thiếu niên, Người cao tuổi,…

- Độ tuổi: Dưới 16 tuổi - Giới tính: Tất cả - Thói quen sinh hoạt: N/A - Tiểu sử gia đình: Bệnh sử gia đình ổn định - Tình trạng sức khỏe: Hiện tại chưa gặp vấn đề nào nghiêm trọng
2.010.000 
- Độ tuổi: 13-19 tuổi - Giới tính: Tất cả - Thói quen sinh hoạt: N/A - Tiểu sử gia đình: Bệnh sử gia đình ổn định - Tình trạng sức khỏe: Hiện tại chưa gặp vấn đề nào nghiêm trọng.
2.330.000 

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm