Cộng tác gửi mẫu

Đối với đối tác y tế gửi mẫu

 • Khách hàng nhận tư vấn từ đối tác của PATHLAB (bác sĩ, phòng khám tư nhân; cơ sở nha khoa, cơ sở thẩm mỹ,…)
 • PATHLAB nhận chỉ định xét nghiệm từ đối tác.
 • Khách hàng trực tiếp đến PATHLAB làm xét nghiệm hoặc lựa chọn dịch vụ lấy mẫu tại nhà.
 • PATHLAB thực hiện xét nghiệm chuẩn y khoa, trả kết quả xét nghiệm chính xác và nhanh chóng về cho đối tác y tế.
 • Khách hàng nhận tư vấn và chẩn đoán phù hợp từ đối tác y tế ban đầu.

 

  Đặt ký gói xét nghiệm

  1. Gói dịch vụ

  Tổng

   

  2. Tổng

   Đặt lịch xét nghiệm