2022

Tác giả: admin

Cập nhật: 1 November, 2023

Chi nhánh Pathlab Việt Nam tại Nơ Trang Long ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng của Quý khách hàng.

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm