2014

Tác giả: admin

Cập nhật: 1 November, 2023

Pathlab bước chân vào thị trường Việt Nam với cơ sở đầu tiên tại 630 Nguyễn Chí Thanh, Quận 11, TP HCM

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm