1952

Tác giả: admin

Cập nhật: 1 November, 2023

Pathlab được thành lập tại Singapore. Với tôn chỉ “Mang giải pháp y tế uy tín, chất lượng với chi phí phù hợp đến tất cả mọi người.”

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm