Liên hệ PATHLAB

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc gọi điện - PATHLAB luôn lắng nghe bạn

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM BỆNH LÝ HỌC VIỆT NAM

(VN PATHLAB)


Địa chỉ

630 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM
Việt Nam

Điện thoại

(028) 3952 9188
(028) 3952 9166
090 240 9166

Email

info@pathlab.com.vn

Website

www.pathlab.com.vn

Gọi Hotline