Liên hệ PATHLAB

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc gọi điện - PATHLAB luôn lắng nghe bạn

Địa chỉ

630 Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP.HCM
Việt Nam

Điện thoại

(08) 3952 9188
(08) 3952 9166
090 240 9166

Email

info@pathlab.com.vn